• Coronamaatregelen

  CVVO zal de regels hanteren zoals beschreven in het protocol verantwoord sporten van NOC-NSF.

  De belangrijkste punten hieruit zijn:

  Heb je corona gerelateerde klachten? `

  • Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  •  was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  •  schud geen handen;
  • Sporters vanaf 18 jaar en publiek moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB (Corona Toegangsbewijs) bij:
   • het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer)
   • het betreden van de sportkantine en op het buitenterras

  Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen.

  Dit houdt voor CVVO in:

  • Tussen 17:00 uur en 5:00 uur mag er geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van CVVO
  • Geen toeschouwers bij langs de velden of op het sportpark.
  • Chauffeurs van de uit spelende teams mogen wel op het sportpark aanwezig zijn.
  • Geen ouders van jeugdteams in de kleedkamers, alléén trainers en leiders.
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • -       iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  • -       Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • -       jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
  • -       de 1,5 meter afstand houden is niet verplicht op locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is en evenmin tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening
  • Kantine is net als vorige week tot 12.30 uur gesloten, wel is er een afhaalpunt voor drinken en eten.
  • Er zal gecontroleerd worden op Corona Toegangs Bewijs (CTB)
  • Vanaf 12.30 uur is de kantine geopend alléén met CTB
  • Ook spelers 18+ (uit en thuis) die gebruik willen maken van de kleedkamers moeten een geldig CTB kunnen tonen, anders geen toegang tot de gebouwen. Zij mogen wel zonder CTB voetballen.

  Voor het volledige protocol klik je op onderstaande link: 

  https://www.nocnsf.nl/media/5017/protocol-verantwoord-sporten-v24112021.pdf

  Naast het protocol is er nog een lijst met praktische vragen en antwoorden. Klik daarvoor op onderstaande link: 

  https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

  Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen mogelijk vraagtekens en/of teleurstellingen opleveren, maar wij zien zo’n korte termijn geen andere mogelijkheden.

   

  Helaas worden wij als vereniging dus ook als bestuur geconfronteerd met deze maatregelen en zijn wij genoodzaakt deze door te voeren.

  Houd je aan de regels en coach de mensen om je heen als je ziet dat ze even “buitenspel” staan. Respecteer elkaar en elkaars mening en maak er een sportieve dag van.

  Bestuur CVVO