• Aanmelden nieuw lid

  C.V.V.O. wil een vereniging zijn met een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid, waar leden, ouders, supporters, donateurs, sponsoren en andere betrokkenen graag vertoeven. Op sportief gebied streeft de vereniging ernaar om met de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, terwijl voor de overige teams meer het spelplezier voorop staat. Voorts acht de vereniging het van groot belang om de jeugdafdeling uit te breiden en op een hoger plan te brengen.C.V.V.O. draait als vereniging op de inzet van vele vrijwilligers: spelers en speelsters, overige leden en betrokkenen, ouders van jeugdleden. Zoals veel andere sportverenigingen ondervindt ook C.V.V.O. dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende functies en taken binnen de vereniging. Een gevolg hiervan is dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers zijn komen te rusten. Wil de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijven, dan zullen er meer mensen actief moeten worden als vrijwilliger. Natuurlijk zouden voor tal van taken betaalde krachten kunnen worden aangenomen, maar dit wordt om verschillende redenen (niet in de laatste plaats omdat dit een forse contributieverhoging met zich mee zou brengen) als onwenselijk en onhaalbaar beschouwd. Gelet op de groei die C.V.V.O. wil doormaken, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, wat het tot een lastige opgave maakt om vrijwilligers te vinden, en het feit dat de vereniging geen betaalde krachten wil en kan aannemen, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is het vrijwilligersbeleid binnen C.V.V.O. aan te scherpen en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Je MAG lid worden van C.V.V.O., graag zelfs!
  • Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden en/of om te trainen op onze velden, maar
  • Je hebt ook de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van de vereniging

  De kern van het vrijwilligersbeleid is dat het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de vereniging verplicht wordt gesteld voor alle spelers of afgevaardigde als ouder, verzorger, familielid en/of buren etc. 

   

  De binnen C.V.V.O. geldende gedragsregels kunt u hier vinden.

 • Aanmelden lidmaatschap C.V.V.O

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Geboorteplaats *
  Nationaliteit *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer *
  Mobielnummer
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!