• Algemene Leden Vergadering

  Kantine Sportpark De Rien

  Donderdag 23 november 2017

  Aanvang: 21:00 uur

   

  ALGEMENE VERGADERING

   

  Agenda

   

  1.            Opening

  2.            Ingekomen stukken en mededelingen

  3.            Notulen algemene vergadering van 18 mei 2017

                 (ter inzage: per mail / kantine)   

  4.            Jaarverslag secretaris 2016 / 2017

                 (ter inzage: per mail / kantine)   

  5.           Jaarverslag penningmeester 2016 / 2017

                 Begroting 2017 / 2018

  6.            Verslag kascommissie

  7.            Verkiezing leden van de kascommissie

  8.            vaststelling van de contributies

  9.            Rondvraag

  10.          Sluiting

   

  Het jaarverslag en de notulen van de vorige keer zijn via de mail verstuurd zoals afgesproken tijdens de laatste ALV. Niet ontvangen? Stuur dan een email naar communicatie@cvvo.nl

   

  Het Bestuur