• ALV 11 mei 2022

  Beste leden, 

  Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden vergadering.

  Kantine Sportpark De Rien 

  Woensdag 11 mei 2022

  Aanvang: 20:00 uur 

   

  Agenda

   

  1.        Opening

  2.        Ingekomen stukken en mededelingen

  3.        Notulen Algemene Vergadering van 21 maart 2022 (klik hier voor het verslag)

           (tevens ter inzage in de kantine )

  4.        Benoeming bestuursleden

           Aftredend en herkiesbaar: Roelof de Wolde

           (Tegen) kandidaten kunnen tot 11 mei 2022 (18.00 uur) worden gesteld bij de secretaris, Nerus Goinga. De kandidaatstelling      dient   dan op grond van de    statuten te geschieden door tenminste 3 leden.

         

  5.        Stand van zaken commissies

  Communicatiecommissie, Sportlink / Digitale zaken, Technische zaken JC / JTC, Sponsorcommissie, Sportparkbeheer en Vrijwilligerscommissie

  6.        Jubileum CVVO - 75 jaar bestaan

  7.        Rondvraag

  8.        Sluiting

   

   

  Het Bestuur