• ALV donderdag 24 mei

  Voetbalvereniging CVVO

   

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

   

  Donderdag 24 mei 2018

  Aanvang: 20:00 uur

  Kantine Sportpark De Rien

   

   

  AGENDA:

   

  1. Opening

   

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

   

  1. Notulen Algemene Vergadering van 23 november 2017

  (ter inzage in kantine en bestuurskamer)

   

  1. Benoeming bestuursleden

  Voor enige vacatures stelt het bestuur kandidaat:

  Wim van Grunderbeek en Floor Tuinstra

  (Tegen) kandidaten kunnen tot 24 mei 2018 (19.00 uur) worden gesteld bij de secretaris, Nerus Goinga. De kandidaatstelling dient dan op grond van de statuten te geschieden door tenminste 3 leden.

  NB Het zittende bestuur blijft tot en met 30 juni a.s. gemachtigd lopende zaken af te handelen en zaken over te dragen aan de opvolgers.

   

  1. Kunstgrasveld

   

  1. Stand van zaken  TC / JTC

   

  1. Rondvraag

   

  1. Sluiting