• ALV uitgesteld naar begin 2022

  Vanwege de op dit moment geldende maatregelen kunnen wij geen ALV organiseren in de kantine. Het alternatief is wederom een online ALV, maar gezien de zeer lage opkomst de vorige keer, geven wij de voorkeur aan het uitstellen van de ALV to begin volgend jaar.

  Mocht u bezwaar willen maken, dan kunt u dat tot uiterlijk 9 december kenbaar maken door een email te sturen naar secretaris@cvvo.nl

   

  Met sportieve groet,

   

  Bestuur CVVO