• Cameratoezicht op CVVO terrein

    Het is de laatste jaren helaas regelmatig voorgekomen dat er vernielingen op de club hebben plaatsgevonden.

    Het bestuur heeft daarom besloten om een aantal camera's te plaatsen om zo de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.

    Het aanschaffen en plaatsen van de camera's is mede mogelijk gemaakt door Avec pro.

    Meer details over het gebruik van de camera's is te vinden in het protocol cameratoezicht.