• Aanmelden nieuw lid

  C.V.V.O. wil een vereniging zijn met een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid, waar leden, ouders, supporters, donateurs, sponsoren en andere betrokkenen graag vertoeven. Op sportief gebied streeft de vereniging ernaar om met de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, terwijl voor de overige teams meer het spelplezier voorop staat. Voorts acht de vereniging het van groot belang om de jeugdafdeling uit te breiden en op een hoger plan te brengen.C.V.V.O. draait als vereniging op de inzet van vele vrijwilligers: spelers en speelsters, overige leden en betrokkenen, ouders van jeugdleden. Zoals veel andere sportverenigingen ondervindt ook C.V.V.O. dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende functies en taken binnen de vereniging. Een gevolg hiervan is dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers zijn komen te rusten. Wil de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijven, dan zullen er meer mensen actief moeten worden als vrijwilliger. Natuurlijk zouden voor tal van taken betaalde krachten kunnen worden aangenomen, maar dit wordt om verschillende redenen (niet in de laatste plaats omdat dit een forse contributieverhoging met zich mee zou brengen) als onwenselijk en onhaalbaar beschouwd. Gelet op de groei die C.V.V.O. wil doormaken, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, wat het tot een lastige opgave maakt om vrijwilligers te vinden, en het feit dat de vereniging geen betaalde krachten wil en kan aannemen, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is het vrijwilligersbeleid binnen C.V.V.O. aan te scherpen en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Je MAG lid worden van C.V.V.O., graag zelfs!
  • Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden en/of om te trainen op onze velden, maar
  • Je hebt ook de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van de vereniging

  De kern van het vrijwilligersbeleid is dat het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de vereniging verplicht wordt gesteld voor alle spelers of afgevaardigde als ouder, verzorger, familielid en/of buren etc. De prikkel die aan deze verplichting wordt verbonden is dat aan degenen, die geen vrijwilligerstaak willen vervullen, aan het begin van het seizoen een vrijwilligersbijdrage van € 50,00 in rekening zal worden gebracht. Deze bijdrage geldt per voetbalseizoen (periode 1 juli tot en met 30 juni).

   

  Meer informatie over hoe het is om bij CVVO te voetballen kan je vinden in het document Welkom bij CVVO. Klik hier om naar het document te gaan.

 • Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij CVVO is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen CVVO kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN-nummer nodig.

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van CVVO wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van CVVO en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe CVVO en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.