• E-veld en kleinveld opnieuw ingezaaid

    Het E-veld en het kleinveld zijn opnieuw ingezaaid. Tot medio augustus mogen deze velden niet meer gebruikt worden.

    Het dringende verzoek dit te respecteren zodat we volgend seizoen weer optimaal van de velden gebruik kunnen maken.