• FUSIE vv LEMMER EN vv CVVO EEN WEDSTRIJD MET ALLEEN MAAR WINNAARS?

  NAAR AANLEIDING VAN HET PERSBERICHT VAN DHR VISSER OP LEMSTERNIJS
  https://lemsternijs.nl/staat-gemeente-fusie-tussen-cvvo-en-vv-lemmer-opeens-in-de-weg/

  FUSIE vv LEMMER EN vv CVVO EEN WEDSTRIJD MET ALLEEN MAAR WINNAARS?
  SPEELT GEMEENTE DE FRYSKE MARREN FAIRPLAY?

  De competitie indeling

  Enkele jaren geleden heeft gemeente de Fryske Marren aanleiding gegeven in een sportnota (welke is ingegeven door bezuinigingen) dat de buitensport-verenigingen moeten gaan onderzoeken of een fusie haalbaar zou zijn.

  De voorbereiding

  Afgevaardigden van de besturen van vv CVVO en vv Lemmer spreken vele malen met elkaar en  zijn van mening dat voor het voetbal in Lemmer het een must is dat de beide clubs fuseren.

  Trainers gezocht

  De afgevaardigden van beide besturen zoeken mensen om zich heen die hun bijstaan in het hele proces voor een fusie; er wordt iemand aangetrokken van SportFryslân deze persoon heeft knowhow omdat hij meerdere fusies heeft bijgestaan, er wordt overleg gepleegd met ambtenaren van DFM, Er wordt een bureau ingeschakeld, ICS, die een onderzoek doet namens de gemeente om uit te vinden of de fusie haalbaar is en op welke locatie. Binnen de clubs worden mensen gezocht die willen begeleiden in het fusie proces, vele vrijwilligers melden zich aan en nemen diverse taken op zich.

  Een team maken

  Het team is er al: vv Lemmer, vv CVVO, gemeente De Fryske Marren, Sportpark de Rien.

  De wedstrijd begint

  De wedstrijd begint voortvarend, er wordt sportief gespeeld. De vele overlegrondes hebben geholpen. De leden van de clubs hebben hun toestemming gegeven om de fusie nader te onderzoeken, bureau ICS komt met een mooi rapport. De ambtenaren zijn positief gestemd. De fusie begeleidingscommissie (FBC) ziet de signalen neigen naar groen licht. De wethouders zijn te spreken over de plannen (doen nog geen toezeggingen). Het staat in principe 2-0 voor alle partijen. Totdat de gemeente één doelpunt maakt, wat is dit nou? Wat zegt de scheidsrechter nu? Is dat ene doelpunt 3 punten waard? Staat het 2-3 ? Is dat wel Fairplay?
  Wat is er gebeurd? Halverwege de tweede helft heeft de directie van gemeente DFM besloten om alleen nog budget beschikbaar te stellen voor écht noodzakelijke zaken. Is een fusie echt noodzakelijk? JA vinden wij! JA vindt de ‘Mienskip’
  Gemeente De Fryske Marren heeft tijdens het spel, vlak voor het eindsignaal de spelregels eenzijdig veranderd; dit getuigt niet van Fairplay.