• Kosten gele en rode kaarten 50 % voor C.V.V.O. en 50 % voor ontvanger

   

  In september 2016 is door het hoofdbestuur besloten dat vanaf heden de door de KNVB in rekening gebrachte kosten voor een gele en/of rode kaarten voor de helft voor rekening van de betreffende spelers is, de andere helft komt voor rekening van C.V.V.O. Voor deze kaarten brengt de KNVB C.V.V.O. een vooraf vastgelegd bedrag in rekening en deze zullen derhalve voor de helft wordt doorberekend aan de spelers en via automatische incasso in juli worden geïncasseerd.

  Dit besluit is genomen n.a.v. overleg tussen de penningmeester en een afgevaardigde van de A-selectie. Door de A-selectie (namens de gehele vereniging) een verzoek ingediend om vanuit C.V.V.O. schappelijker om te gaan met deze kosten voor ontvangen kaarten. Als reden werd o.a. aangedragen dat een overtreding waar een kaart voor ontvangen wordt nuttig kan zijn voor het team zodat het elftal verdedigend de organisatie weer op orde kan brengen of dat een kaart soms geheel onterecht wordt ontvangen.

   

  Wat ook een mogelijke optie is de wijze waarop C.V.V.O. 2 omgaat met de ontvangen gele en rode kaarten:

  • de spelers van het 2e betalen per uitwedstrijd € 2,- (als “vergoeding voor het rijden naar uitwedstrijden”)
  • de technische staf bepaalt of een ontvangen kaart nuttig was en welke dit niet (zoals praten, natrappen e.d.) was
  • de nuttige kaarten worden centraal betaald, de niet nuttige zullen aan CVVO worden doorgegeven en deze zullen bij de betreffende speler in rekening worden gebracht.

  Als er een team met bovengenoemd boetesysteem (of een soortgelijk systeem) gaat werken, dan verzoeken we de technische staf om dit voor te geven aan de penningmeester via penningmeester@cvvo.nl. 

  Hoofdbestuur C.V.V.O.