• Leden van de Club van 100 (bijgewerkt t/m 2 augustus 2017):

   

  • De Vries & Partners Accountants & Adviseurs
  • B & K Noptrans
  • Club 24 Lemmer
  • Beachclub Lemmer
  • Bouwbedrijf A.H. Visser en Zn.
  • Break Out Sport & Mode
  • Café Discotheek Alcatraz Sneek
  • Commissie Douwe Boomsma Toernooi
  • Crealien.nl
  • ING Bank N.V.
  • Loonstra Consultancy
  • Kapsalon Coupe Tif Heerenveen
  • Kruithof Fysio
  • Notariskantoor Alberda
  • Portijk Vastgoed Lemmer
  • VOF CPK Klussenbedrijf
  • www.garageboxen-lemmer.nl
  • Randenbroeck Accountancy
  • Tjalling Bergstra
  • Hans Blokland
  • Martijn Blokland
  • Ale en Jellie Boersma
  • Douwe Boomsma
  • Henk de Bos
  • Robert Bothoff
  • Wim Brugman
  • Harry, Nick en Jeen Buitenga
  • Danny Burgers
  • Gijs Burgers
  • Siebolt van der Bijl
  • Sjoerd Coehoorn
  • Bert van Dijk
  • Merlijn van Dijk
  • Piebe Dijkstra
  • Rob Dommerholt (Windekind)
  • Nerus Goïnga
  • Leo Groenewold
  • Wim van Grunderbeek
  • Jorrit Heiner
  • H.A. Jakobs
  • Jelle de Jong
  • Taco de Jong
  • Ben Keetman
  • Yannick Keetman
  • Cor en Trijnie Koehoorn
  • Peter Koehoorn
  • Kenneth en Karin Koopmans
  • Wim Koot
  • Simon Krens
  • Diede & Elin Kuipers
  • Harry Kuipers
  • Matthys Kuipers
  • Rob Kuipers
  • Wolter de Lange
  • Henk Lassche
  • Klaas, Jannie, Gerbrich en Marrit Lemstra
  • Paul Lemstra
  • Lev & Fardau
  • Carst Lindeboom
  • Else Lindeboom
  • Merijn Lindeboom
  • Mark en Patrick Lip
  • Dirk van Looy
  • Peter Luyendijk
  • Michel Meijer
  • Tom Meijer
  • Tom Meijer jr.
  • Wieger Miedema
  • Igor Olsen
  • Jacob Tjeerd Planting
  • Jannie van der Ploeg
  • Johan Peter van der Ploeg
  • Tjalling Postma
  • Jan Riemersma
  • Jelmer Schaap
  • Adrie Siebum
  • Johannes Tjeerd Sinnema
  • Albert Smand
  • Bart Sonsma
  • Eize en Fenna Speerstra
  • Marten, Han en Aart Speerstra
  • Henk en Baukje Stoeten
  • Harmen en Thea Stremler
  • Aart Toering
  • Floor Tuinstra
  • Jan Tuinstra
  • Klazina en Margriet
  • Mark Verhoeff
  • Wiebren Verhoeff
  • Eric en Sven Verschut
  • Albert Visser (D)
  • Harmen, Gerben en Lourens Visser
  • Jelle Visser
  • Stefan Visser
  • Mark de Vries
  • Martin de Vries
  • Jan Warringa
  • Piet van der Werff
  • Jeen Wijnja
  • Roelof de Wolde
  • Richard van der Zwaag