• Wijziging ledenadministratie per 1 augustus 2014

  Vanaf 1 augustus 2014 is de ledenadministratie losgekoppeld van de werkzaamheden van de secretaris, die worden nog altijd verzorgd door Nerus Goinga (0514 - 56 4439 of secretaris@cvvo.nl).

  De ledenadministratie is vanaf heden in handen van Petra Boersma en zij is bereikbaar via 06 – 15 51 30 67 of via ledenadministratie@cvvo.nl

  Wat valt onder de ledenadministratie:

  • aanmelden en afmelden van de leden;
  • lidstatus wijzigen (van spelend naar niet-spelend lid enz);
  • verwerken van verhuizing;
  • verwerken van wijzigingen van contactgegevens zoals de e-mailadres, mobiel nummer en telefoonnummer;
  • overschrijvingen van en naar C.V.V.O. ;
  • aanvragen van nieuwe spelerspassen;
  • na het seizoen centraal verzamelen van alle spelerspassen.

  Het is belangrijk dat van alle leden de juiste gegevens in ons ledensysteem vastgelegd zijn.

  Heeft u een wijziging, dan kunt u die via het wijzigingsformulier HIER doorgeven.

  Let op: de inning van de contributie en achterstanden betreffende de betaling van de contributie behoren niet tot de ledenadministratie!!

  Vragen betreft de contributie kunt u stellen via contributie@cvvo.nl.