• De ledenadministratie van CVVO is in handen van Petra Boersma en is bereikbaar via ledenadministratie@cvvo.nl

  Wat valt onder de ledenadministratie:

  * aanmelden en afmelden van leden
  - aanmelden gaat via de website
  - afmelden alleen door middel van mail aan de ledenadministratie (melden bij de leider/trainer is niet voldoende!)
  - afmelden voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren vóór 1 juni!

  * indien nodig, indienen overschrijvingsverzoek bij je vorige vereniging.

  * verwerken van wijzigingen als adres, emailadres, mobiele nummers enz.

  * toezicht behalen certificaat spelregelbewijs

  * wijzigen foto voor spelerspas (als speler dit niet zelf via de app voetbal.nl kan)
  Is alleen mogelijk van 1 april tot 1 november!

  Voor het gebruik van de app voetbal.nl is het noodzakelijk
  dat bij ledenadministratie hetzelfde emailadres bekend is als waar ook in de app mee
  wordt ingelogd!

  Let op: contributie behoort niet tot de taak van de ledenadministratie.
  Vragen hierover kunnen gesteld worden via contributie@cvvo.nl