• Ook bij CVVO komt het voor dat  het lidmaatschap wordt opgezegd.

  Het tijdig opzeggen is om meerdere redenen belangrijk:

  1. Dan kunnen wij de opzegging tijdig doorgeven aan de KNVB.
  2. Dan kunnen wij hier nog voor de vakanties rekening mee houden bij de indeling van de teams.
  3. Dan kunnen wij hier dus ook rekening mee houden bij het aanmelden van de teams bij de KNVB voor de komende competitie.

  Daarnaast voorkomt het dus ook een aantal problemen:

  1. Contributie moeten afdragen aan de KNVB voor leden die geen lid meer zijn.
  2. Teams opnieuw moeten indelen na de vakantie.
  3. Teams terug moeten trekken uit de competitie i.v.m. een te gering aantal spelers voor dit team.

  Naast deze belangen voor de vereniging en de vrijwilligers die hierdoor weer veel overbodige werkzaamheden moeten doen is er ook nog een belang voor u als lid.

  Als u te laat (moet voor 1 juni) of op onjuiste wijze uw opzegging doorgeeft, betaalt u voor het gehele komende seizoen wel contributie!

  Voorkom deze narigheid en wees er tijdig en op de juiste wijze bij als u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

  Let op: voor de zgn. Kabouters geldt een aparte regeling. Een kabouter kan zijn lidmaatschap op elk moment opzeggen bij C.V.V.O. , zonder verplichting tot het doorbetalen van de contributie tot het eind van het seizoen. 

  Opzeggen dient te geschieden middels het sturen van een mail voor 1 juni aan Petra Boersma namens de ledenadministratie van C.V.V.O. via ledenadministratie@cvvo.nl

  Let op: opzeggen bij je leider of trainer is dus NIET voldoende !!!

  Volgens de statuten dient de opzegging vier weken voor het einde van het verenigingsjaar te zijn ingediend. Dit is dus uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar.