• Overlijden Sjoerd Coehorn

    Wij ontvingen het bericht dat na een periode van afnemende gezondheid is overleden ons gewaardeerd lid, oud-leider en supporter Sjoerd Coehoorn.
    Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe.