• Plaatsen LED verlichting A en E veld

    Op de laatste ledenvergadering kon Henk al vertellen dat wij een aanvraag voor subsidie voor LED verlichting op de velden hadden aangevraagd. Deze subsidie is in het kader van IMF Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen (Iepen Mienskip Fûns verduurzaming gemeenschapsgebouwen).

    GOED NIEUWS:  CVVO is ingeloot en daarmee krijgt CVVO de subsidie toegewezen!

    Dit houdt in dat wij op het A-veld en op het E-veld LED verlichting kunnen aanschaffen. De kosten die CVVO zelf moet dragen, zijn in één seizoen terugverdient doordat LED verlichting veel minder energie verbruikt.
    Op korte termijn zullen de eerste overleggen plaatsvinden tussen CVVO en de partij die de LED verlichting gaat aanbrengen. We hopen dat wij medio oktober alles functionerend kunnen hebben.