• Privacy verklaring C.V.V.O.

   

  Dit is de privacyverklaring van v.v. C.V.V.O., gevestigd op Sportpark "De Rien", Straatweg 52 in Lemmer. Hierna te noemen de Vereniging.

   

  Bewust of onbewust deelt u mogelijk persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@cvvo.nl

  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats en land
  • Nationaliteit
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN nummer
  • Pasfoto

   

  Waarom we gegevens nodig hebben

  C.V.V.O. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
  • Verzenden van onze Nieuwsbrief
  • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
  • Verstrekken van email en telefoonnummers aan teamleiders en trainers voor onderlinge communicatie
  • Vermelding van leden op verjaardagskalender * homepage website cvvo.nl
  • Vermelding naam en foto van leden op teampagina's * website cvvo.nl

  *Privacy level kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App

   

  Hoe lang bewaren we je gegevens

  C.V.V.O. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar na beeindiging van het lidmaatschap. Bij beeindiging van je lidmaatschap zullen we je vragen of we je gegevens langer mogen bewaren. Dit omdat we graag een bestand met oud-leden aanhouden om deze te kunnen blijven betrekken bij activiteiten en nieuws van de vereniging. 

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina's van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken.

   

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

   

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  C.V.V.O. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv tbv contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. C.V.V.O. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

  C.V.V.O. maakt gebruik van een derde partij voor: 

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

  Corona Maatregelen:

  In verband met de corona maatregelen en het protocol verantwoord sporten maken we gebruik van een partner, gastenregistratie.be, voor het vastleggen van de gastenregistratie. Indien men gebruik maakt van deze registratie middels QR code of een papieren exemplaar van de gastenregistratie invuld, dan wordt deze informatie uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek door de GGD en op verzoek van de GGD en zal deze informatie na 14 dagen na registratie worden vernietigd.

   

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de C.V.V.O. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Een dergelijk verzoek kunt u indienen bij privacy@cvvo.nl. 

   

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

   

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

   

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

   

  Beeldmateriaal op website, social media, narrowcasting etc.

  C.V.V.O. plaatst geregeld beeldmateriaal van activiteiten op of gerelateerd aan de vereniging op verschillende media kanalen. Indien wij van u geen beeldmateriaal waarop u of uw kind te zien is via deze kanalen mogen plaatsen, dan kunt u dat aangeven door een email te sturen naar privacy@cvvo.nl. Uiteraard behandelen wij uw verzoek met grote zorg. Indien u toch beeldmateriaal op een van de kanalen ziet die u verwijderd wilt hebben, dan kunt u mailen met privacy@cvvo.nl.

   

  Cameratoezicht 

  C.V.V.O heeft op Sportpark de Rien camera's geplaatst om de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen. De afspraken met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal zijn vastgelegd in het protocol cameratoezicht. Klik hier om naar het protocol te gaan.

   

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

  Verantwoordelijke: Roelof de Wolde

  E-mail: privacy@cvvo.nl

   

    

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.