• Protocol verantwoord sporten

  Laatste aanpassing gedaan op 15 oktober, 15:02 uur.

   

  **

   

  De volgende aangekondigde verscherpte maatregelen gelden vanaf 14 oktober 22:00 uur als aanvullingen op onderstaand protocol.  

   

  Protocol 

  Aan het einde van het afgelopen voetbalseizoen heeft de Nederlandse Overheid samen met het RIVM besloten de maatregelen omtrent het coronavirus te versoepelen per 1 juli. Vanaf 1 juli is met elkaar een volgende stap vooruitgezet in de aanpak en strijd tegen het coronavirus. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen én buiten. Deze blijven nodig, want het corona is zeker nog niet verdwenen! In de praktijk betekent dit dat er naast de trainingen, die al voor het de zomer plaatsvonden, ook weer wedstrijden gespeeld mogen worden.

   Dit document is een vervolg op het eerdere protocol wat in werking was voor de zomerstop. In dit nieuwe protocol wordt er richting gegeven aan het handelen van trainers, begeleiders, sporters, ouders en toeschouwers die gebruik maken van ons sportpark in het komende seizoen 2020-2021. Het protocol is opgesteld van de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het RIVM, het NOC*NSF en de gemeente De Fryske Marren. Het protocol ‘Verantwoord sporten bij C.V.V.O’ is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken vanuit hogere instanties. C.V.V.O is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente de Fryske Marren. Beide partijen kunnen bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen toezien op sancties. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het protocol zal C.V.V.O de eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen.

  Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die C.V.V.O heeft opgesteld. Deze algemene basisregels die iedere bezoeker na te leven tijdens een bezoek aan ons sportpark. Tevens worden er specifieke regels en maatregelen toegelicht voor trainingen, wedstrijden, kantine en kleedkamer. C.V.V.O vraagt en verwacht dat u de benodigde specifieke regels tot u neemt voorafgaand aan het bezoek aan ons sportpark. Tot slot zijn er plattegronden te vinden van het sportpark en gebouwen. Meer informatie over de specifieke regels vindt u verder in dit document.

  Wij als C.V.V.O zien het als een grote verantwoordelijkheid om het beoefenen van onze sport mogelijk te maken en anderzijds te zorgen voor het respecteren en hanteren van de gestelde maatregelen. Als voetbalclub en als mens, vragen wij u dringend dit protocol te volgen en in acht te nemen. In het belang van de gezondheid van uzelf, van uw kind, van alle vrijwilligers en gebruikers is het belangrijk dat alle benodigde protocollen worden doorgenomen voorafgaand aan een bezoek aan ons sportpark. We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen kan en zal houden.

  C.V.V.O wil benadrukken dat dit protocol actueel is en zal aangepast worden mocht dat nodig zijn. Deze veranderingen hebben te maken met nieuwe maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF, gemeente De Fryske Marren en de Rijksoverheid. Iedere aanpassing wordt gecommuniceerd via de website van C.V.V.O. Nogmaals willen we benadrukken dat het naleven van alle maatregelen zeer belangrijk is voor de manier van omgaan op het sportpark. C.V.V.O is zeer verheugd haar deuren weer te mogen openen voor leden, toeschouwers en bezoekende verenigingen om onze passie weer te kunnen beoefenen.

   

  Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier wensen in het nieuwe voetbalseizoen en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

   

  Bestuur C.V.V.O

   

   

   

  Algemene basisregels

  Geldend voor alle personen die het sportpark van C.V.V.O betreden!

   

  C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen:

   

  Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid:

  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak en laat je testen;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog klachten had (volg hierin het advies van de GGD);
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder; tussen een minderjarige en een volwassene ook 1,5 m afstand houden.
  • Vermijd drukte;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen;
  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
  • Kom maximaal tien minuten voor aanvang van de activiteit.

   

  Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan sportpark C.V.V.O:

  • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
  • Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten.
  • Bij gebruik/betreden van de kantine, kleedruimtes en velden dient u zich ook aan de specifieke richtlijnen te houden.
  • Zorg ervoor dat de begeleiding van het elftal op de hoogte is van uw komst en/of van de komst van uw kind(eren).
  • De teambegeleider is verantwoordelijk voor de minderjarige spelers op het sportpark
  • Buiten de poort ligt deze verantwoordelijkheid volledig bij de ouders en/of voogd.
  • Op trainings- en wedstrijddagen is er een speciaal aanspreekpunt aanwezig m.b.t. het naleven van de coronamaatregelen. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden, ze zijn herkenbaar aan een oranje hesje en/of het gebruikelijke bestuursjasje. Tijdens de trainingsdagen is je eigen trainer aanspreekpunt
  • Bij calamiteiten is de teambegeleider verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders. Zorg dus dat u uw gegevens deelt met de aanwezige teambegeleider.
  • Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden. 

  Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten op sportpark C.V.V.O. Opdat we met elkaar weer veel plezier en vreugde mogen beleven tijdens het beoefenen van onze sport. Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.

   

   

   

  Het gedrag tijdens trainingen

  Geldend voor alle spelers, trainers en ouders!

   

  Naast de algemene basisregels van C.V.V.O gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die op het sportpark van C.V.V.O plaatsvinden. C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

   

  Afstandsbeperking:

  • De jeugdteams (t/m JO19) vallen onder de jeugdcompetitie en mogen gewoon in normale vorm trainen
  • Voor alle spelers in seniorenteams geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Er kan dus getraind worden als het hele team in groepjes van maximaal vier personen verdeeld wordt. Onderling dient dan altijd 1,5 meter afstand gehouden te worden en het moet duidelijk herkenbaar zijn bij welk groepje iedere speler hoort.
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders.
  • Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en begeleider tijdens de training. Dit geldt vooral bij uitleg en stilstaande situaties.

   

  Aankomst en vertrek:

  • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
  • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
  • Daar waar looproutes aangegeven zijn dienen deze opgevolgd te worden. De looproutes zijn middels strepen en pijlen op de grond aangeduid.
  • Voor het betreden van de velden, kleedkamergebouw en looproutes waar geen pijlen staan, geld dat diegene die van het veld af of uit het kleedkamergebouw komen altijd voorrang hebben en voldoende passeerruimte moeten krijgen.
  • Ouders mogen kinderen naar het veld brengen, maar moeten daarna z.s.m. het sportpark verlaten.
  • Bij het ophalen van uw kinderen niet te vroeg komen of buiten de sportaccommodatie wachten tot het tijd is. 

  Materiaalgebruik:

  • Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt dient het te worden gewassen na afloop van de training.
  • Voor de jeugd is het dus mogelijk om onderling partijvormen te spelen.
  • Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan.
  • Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training.
  • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.
  • Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon mee te nemen.

   

  Specificaties voor toeschouwers:

  • Vanaf 29 september zijn toeschouwers niet toegestaan op het sportpark
  • Ouders mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van C.V.V.O op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!
  • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.
  • Stem met uw kind of de trainer van uw kind, uw contactgegevens af zoals het 06-nummer.

   

  Voor informatie over de trainingstijden, zie de website van C.V.V.O met daarop het trainingsschema voor het seizoen 2020-2021.

   

   

   

   

  Het gedrag tijdens wedstrijden

  Geldend voor alle spelers, begeleiders en toeschouwers!

   

  Naast de algemene basisregels van C.V.V.O gelden er ook specifieke regels tijdens de voetbalwedstrijden die op het sportpark van C.V.V.O gespeeld worden. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan C.V.V.O dit protocol doorgenomen te hebben. C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door alle gebruikers:

   

  Alle competities zijn per 14 oktober stilgelegd. Alleen de jeugdteams onder de 19jaar mogen onderlinge oefenwedstrijden spelen. Onderstaande heeft dan ook alleen betrekking op de jeugd t/m 19 jaar.

  Aankomst en vertrek:

  • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
  • Daar waar looproutes aangegeven zijn dienen deze opgevolgd te worden. De looproutes zijn middels strepen en pijlen op de grond aangeduid.
  • De kleedkamers en douches zijn gesloten
  • Ouders mogen kinderen naar het veld brengen, maar moeten daarna z.s.m. het sportpark verlaten.
  • Bij het ophalen van uw kinderen niet te vroeg komen of buiten de sportaccommodatie wachten tot het tijd is. 

   

  Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:

  • Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.
  • Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.
  • De toss gebeurt op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud.
  • Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.
  • Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
  • De rust vindt plaats op het veld de kleedkamers zijn gesloten

   

  Tijdens de wedstrijd:

  • Vermijd schreeuwen! Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler.
  • Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.
  • In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 meter afstand.
  • Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.
  • Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.

   

  Specificaties voor toeschouwers:

  • Vanaf 29 september niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
  • Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van C.V.V.O op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!
  • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen. 

   

   

  Het gedrag in de kantine en bestuurskamer

  Geldend voor alle leden van C.V.V.O en geldend voor alle leden van bezoekende verenigingen:

   

  Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik en het betreden van het kantinegebouw van C.V.V.O. Hieronder vallen ook de bestuurskamer en de toiletten. C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

   

  Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen is de kantine vanaf 29 september gesloten.

   

  Gebruik toiletten:

  • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
  • Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel. Deze staat bij de deur van het toilet. Hier zijn ook papieren doekjes voorhanden.
  • Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.
  • Maak uitsluitend gebruik van de toiletten die beschikbaar gesteld zijn door C.V.V.O. De toiletten die niet toegankelijk zijn, zijn gemarkeerd met een kruis en/of afgeplakt.

   

  Gebruik bestuurskamer:

  De bestuurskamer is gesloten per 14 oktober

   

   

   

   

  Het gedrag in het kleedkamergebouw

  Geldend voor alle spelers en begeleiders van C.V.V.O en bezoekende verenigingen!

  De kleedkamers en douches zijn per 14 oktober gesloten.

   

   

  Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers 

  • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen op het sportpark aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek
  • Belangrijk is dat je tijdens aanwezigheid ook een rol vervult, bij twijfel graag contact opnemen van een van de leden van het bestuur
  •  

  Meer informatie is te vinden op:

  https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-v300920.pdf

  https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal