• Protocol verantwoord sporten

  Laatste aanpassing gedaan op 28 augustus, 13:00 uur.

   

  **

   

   

  Aan het einde van het afgelopen voetbalseizoen heeft de Nederlandse Overheid samen met het RIVM besloten de maatregelen omtrent het coronavirus te versoepelen per 1 juli. Vanaf 1 juli is met elkaar een volgende stap vooruitgezet in de aanpak en strijd tegen het coronavirus. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen én buiten. Deze blijven nodig, want het corona is zeker nog niet verdwenen! In de praktijk betekent dit dat er naast de trainingen, die al voor het de zomer plaatsvonden, ook weer wedstrijden gespeeld mogen worden. Daarnaast zijn er ook toeschouwers toegestaan op het sportpark bij trainingen en wedstrijden, en ten slotte mogen het kantine- en kleedkamergebouw weer volledig gebruikt worden door de club.

   

  Dit document is een vervolg op het eerdere protocol wat in werking was voor de zomerstop. In dit nieuwe protocol wordt er richting gegeven aan het handelen van trainers, begeleiders, sporters, ouders en toeschouwers die gebruik maken van ons sportpark in het komende seizoen 2020-2021. Het protocol is opgesteld van de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het RIVM, het NOC*NSF en de gemeente De Fryske Marren. Het protocol ‘Verantwoord sporten bij C.V.V.O’ is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken vanuit hogere instanties. C.V.V.O is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente de Fryske Marren. Beide partijen kunnen bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen toezien op sancties. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het protocol zal C.V.V.O de eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen.

   

  Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die C.V.V.O heeft opgesteld. Deze algemene basisregels die iedere bezoeker na te leven tijdens een bezoek aan ons sportpark. Tevens worden er specifieke regels en maatregelen toegelicht voor trainingen, wedstrijden, kantine en kleedkamer. C.V.V.O vraagt en verwacht dat u de benodigde specifieke regels tot u neemt voorafgaand aan het bezoek aan ons sportpark. Tot slot zijn er plattegronden te vinden van het sportpark en gebouwen. Meer informatie over de specifieke regels vindt u verder in dit document.

   

  Wij als C.V.V.O zien het als een grote verantwoordelijkheid om het beoefenen van onze sport mogelijk te maken en anderzijds te zorgen voor het respecteren en hanteren van de gestelde maatregelen. Als voetbalclub en als mens, vragen wij u dringend dit protocol te volgen en in acht te nemen. In het belang van de gezondheid van uzelf, van uw kind, van alle vrijwilligers en gebruikers is het belangrijk dat alle benodigde protocollen worden doorgenomen voorafgaand aan een bezoek aan ons sportpark. We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen kan en zal houden.

   

  C.V.V.O wil benadrukken dat dit protocol actueel is en zal aangepast worden mocht dat nodig zijn. Deze veranderingen hebben te maken met nieuwe maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF, gemeente De Fryske Marren en de Rijksoverheid. Iedere aanpassing wordt gecommuniceerd via de website van C.V.V.O. Nogmaals willen we benadrukken dat het naleven van alle maatregelen zeer belangrijk is voor de manier van omgaan op het sportpark. C.V.V.O is zeer verheugd haar deuren weer te mogen openen voor leden, toeschouwers en bezoekende verenigingen om onze passie weer te kunnen beoefenen.

   

  Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier wensen in het nieuwe voetbalseizoen en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

   

  Bestuur C.V.V.O

   

   

   

  Algemene basisregels

  Geldend voor alle personen die het sportpark van C.V.V.O betreden!

   

  C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen:

   

  Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid:

  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak en laat je testen;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog klachten had (volg hierin het advies van de GGD);
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
  • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder; tussen een minderjarige en een volwassene ook 1,5 m afstand houden.
  • Vermijd drukte;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen;
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
  • Kom maximaal tien minuten voor aanvang van de activiteit.

   

  Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan sportpark C.V.V.O:

  • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
  • Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten.
  • Bij gebruik/betreden van de kantine, kleedruimtes en velden dient u zich ook aan de specifieke richtlijnen te houden.
  • Zorg ervoor dat de begeleiding van het elftal op de hoogte is van uw komst en/of van de komst van uw kind(eren).
  • De teambegeleider is verantwoordelijk voor de minderjarige spelers op het sportpark
  • Buiten de poort ligt deze verantwoordelijkheid volledig bij de ouders en/of voogd.
  • Op trainings- en wedstrijddagen is er een speciaal aanspreekpunt aanwezig m.b.t. het naleven van de coronamaatregelen. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden, ze zijn herkenbaar aan een oranje hesje en/of het gebruikelijke bestuursjasje. Tijdens de trainingsdagen is je eigen trainer aanspreekpunt
  • Bij calamiteiten is de teambegeleider verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders. Zorg dus dat u uw gegevens deelt met de aanwezige teambegeleider.
  • Op die momenten dat we 250 toeschouwers of meer verwachten zal een gezondheidscheck en reservering ingesteld worden.

   

  Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten op sportpark C.V.V.O. Opdat we met elkaar weer veel plezier en vreugde mogen beleven tijdens het beoefenen van onze sport. Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.

   

   

   

  Het gedrag tijdens trainingen

  Geldend voor alle spelers, trainers en ouders!

   

  Naast de algemene basisregels van C.V.V.O gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die op het sportpark van C.V.V.O plaatsvinden. C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

   

  Afstandsbeperking:

  • Voor kinderen tot 18 jaar geldt er GEEN afstandsbeperking.
  • Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let op: tijdens de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking NIET!
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders.
  • Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en begeleider tijdens de training. Dit geldt vooral bij uitleg en stilstaande situaties.

   

  Aankomst en vertrek:

  • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
  • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
  • Daar waar looproutes aangegeven zijn dienen deze opgevolgd te worden. De looproutes zijn middels strepen en pijlen op de grond aangeduid.
  • Voor het betreden van de velden, kleedkamergebouw en looproutes waar geen pijlen staan, geld dat diegene die van het veld af of uit het kleedkamergebouw komen altijd voorrang hebben en voldoende passeerruimte moeten krijgen.

   

  Materiaalgebruik:

  • Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt dient het te worden gewassen na afloop van de training.
  • Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan. Het is dus mogelijk om onderling partijvormen te spelen.
  • Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan.
  • Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training.
  • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.
  • Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon mee te nemen.

   

  Specificaties voor toeschouwers:

  • Ouders hebben toestemming het park te betreden en de training te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken.
  • Ouders mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van C.V.V.O op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!
  • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.
  • Stem met uw kind of de trainer van uw kind, uw contactgegevens af zoals het 06-nummer.

   

  Voor informatie over de trainingstijden, zie de website van C.V.V.O met daarop het trainingsschema voor het seizoen 2020-2021.

   

   

   

   

  Het gedrag tijdens wedstrijden

  Geldend voor alle spelers, begeleiders en toeschouwers!

   

  Naast de algemene basisregels van C.V.V.O gelden er ook specifieke regels tijdens de voetbalwedstrijden die op het sportpark van C.V.V.O gespeeld worden. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan C.V.V.O dit protocol doorgenomen te hebben. C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door alle gebruikers:

   

  Aankomst en vertrek:

  • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
  • Zorg dat je als trainer en of leider weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
  • Daar waar looproutes aangegeven zijn dienen deze opgevolgd te worden. De looproutes zijn middels strepen en pijlen op de grond aangeduid.
  • Voor het betreden van de velden, kleedkamergebouw en looproutes waar geen pijlen staan, geld dat diegene die van het veld af of uit het kleedkamergebouw komen altijd voorrang hebben en voldoende passeerruimte moeten krijgen.

   

  Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:

  • Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.
  • De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld.
  • Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.
  • De toss gebeurt op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud.
  • Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.
  • Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
  • De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer. Kleedkamers kunnen hierbij niet worden gedeeld, en ieder team heeft een eigen kleedkamer toegewezen gekregen.

   

  Tijdens de wedstrijd:

  • Vermijd schreeuwen! Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler.
  • Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.
  • In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 meter afstand.
  • Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.
  • Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.

   

  Specificaties voor toeschouwers:

  • Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de trainer en moedig uw kind 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.
  • Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de wedstrijden komen kijken.
  • Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van C.V.V.O op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!
  • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.
  • Op die momenten dat we 250 toeschouwers of meer verwachten zal een gezondheidscheck en reservering ingesteld worden.

   

   

   

  Het gedrag in de kantine en bestuurskamer

  Geldend voor alle leden van C.V.V.O en geldend voor alle leden van bezoekende verenigingen:

   

  Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik en het betreden van het kantinegebouw van C.V.V.O. Hieronder vallen ook de bestuurskamer en de toiletten. C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

   

  Looprichting:

  • Te allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in de kantine van C.V.V.O.
  • Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze zijn zichtbaar op de vloer van de kantine.
  • Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt verzocht uw handen te desinfecteren met gel middels het apparaat bij de ingang. Hier zijn ook papieren doekjes voorhanden.

   

  Zitplekken:

  • Er mogen maximaal 30 personen in de kantine plaatsnemen
  • C.V.V.O heeft zowel binnen als buiten zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen.
  • Met tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.
  • Wanneer u zich niet houdt aan de vaste zitplaatsen bestaat de kans dat u uit de kantine wordt gezet of de eventuele boete moet betalen.
  • U kunt uw bestelling plaatsen aan de bar. De barmedewerkers zullen zo veel mogelijk de bestelling bij uw zitplaats uitserveren.
  • Wij vragen u bij het bestellen bij voorkeur te betalen met PIN.
  • Bij het bestellen en incidenteel afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand mocht er gewacht moeten worden in de rij.
  • Voor een zitplaats is een reservering verplicht. Meld je bij een van de barmedewerkers zodat zij de reservering kunnen registreren en een plaats kunnen toewijzen
  • Middels een QR-code kunt u zich registreren en de gezondheidscheck uitvoeren. Indien u geen telefoon ter beschikking heeft, kunt u de barmedewerkers om een papieren formulier vragen.
  • De gegevens van de registratie, zowel QR code als papier,  worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek door de GGD en op verzoek van de GGD en worden na 14 dagen vernietigd

  Gebruik toiletten:

  • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
  • Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel. Deze staat bij de deur van het toilet. Hier zijn ook papieren doekjes voorhanden.
  • Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.
  • Maak uitsluitend gebruik van de toiletten die beschikbaar gesteld zijn door C.V.V.O. De toiletten die niet toegankelijk zijn, zijn gemarkeerd met een kruis en/of afgeplakt.

   

  Gebruik bestuurskamer:

  • In de bestuurskamer is toegang voor 1 begeleider per team om zich te melden voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd.
  • In de bestuurskamer kunt u zich melden voor informatie omtrent kleedkamerindeling, veldindeling en andere vragen.
  • In de bestuurskamer is plek voor de gastvrouw, wedstrijdsecretaris en scheidsrechters. Andere personen worden niet in de bestuurskamer gewenst.
  • In de bestuurskamer geldt de 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van de aangewezen zitplaatsen.

   

   

   

   

  Het gedrag in het kleedkamergebouw

  Geldend voor alle spelers en begeleiders van C.V.V.O en bezoekende verenigingen!

   

  Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik van het kleedkamergebouw van C.V.V.O. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan C.V.V.O dit protocol doorgenomen te hebben. C.V.V.O verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

   

  Looprichting:

  • In het kleedkamergebouw dient iedereen zo veel mogelijk rechts te lopen en elkaar de ruimte te geven om te passeren
  • Betreed en verlaat het kleedkamergebouw gefaseerd en niet met meerdere teams tegelijk.
  • Spelers en begeleiders die uit de kleedkamers komen hebben voorrang op de spelers en begeleiders die het gebouw in willen gaan en moeten voldoende passeerruimte krijgen.

   

  Indeling:

  • Ieder team heeft een eigen kleedkamer. Er zal geen dubbele bezetting zijn in de kleedkamer.
  • Jeugdteams hoeven in de kleedkamer geen rekening te houden met de 1,5 meter. Alleen de begeleiding dient hier rekening mee te houden mochten ze zich in de kleedkamer bevinden.
  • Seniorenteams dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer. Daarom krijgt ieder seniorenteam, waar mogelijk, 2 kleedkamers tot zijn beschikking.
  • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.

   

  Gebruik toiletten:

  • Het gebruik van de toiletten alleen voor spelers en begeleiders toegestaan.
  • Zorg dat u voor én na het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel. Deze staat bij de deur van het toilet.
  • Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.

   

  Gebruik douches:

  • Het is toegestaan voor spelers, begeleiders en scheidsrechters om te douchen na afloop van de training of wedstrijd.
  • Ook hier dient 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • Maak uitsluitend gebruik van de douches die beschikbaar gesteld zijn door C.V.V.O. De douches die niet toegankelijk zijn, zijn gemarkeerd met een kruis.
  • Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, betreed en verlaat tevens gefaseerd de douches zodat het contact vermeden kan worden.
  • Na het verlaten van de kleedkamer wordt gewenst hem compleet en schoon op te leveren. Dit wordt na afloop zorgvuldig gecontroleerd en eventuele sancties zullen op het desbetreffende team worden verhaald.