• Staf A-selectie voor seizoen 2022 - 2023 rond!

    Nadat eerder Ton Haarman als hoofdtrainer is vastgelegd voor seizoen 2022-2023 kunnen we vanuit de technische commissie ook mededelen dat de staf voor komend seizoen rond is, “Ik ben enorm blij, dat we dit in zo’n korte tijd rond hebben kunnen krijgen”, aldus Ton Haarman.

    Nando Kruijsdijk wordt zowel assistent trainer en keeperstrainer. Op deze manier kan Nando een vervolg geven aan deze rol die hij dit seizoen vervult en in samenwerking met Ton zich verder ontwikkelen in het trainersvak.

    In het nieuwe seizoen zullen ook de volgende vertrouwde gezichten deel uitmaken van A-selectie staf; Mark van Dijk als assistent scheidsrechter, Cor Koehoorn als teammanager, Tom Meijer als materiaalverzorger. Wopke Kuipers van Fysio Lemsterpark zal opnieuw de rol als verzorger op zich nemen en daarnaast de spelers die terugkomen van een blessure ondersteunen met gerichte hersteltrainingen.

    Floor Tuinstra, zal naast bestuurslid Sportzaken de A-selectie ondersteunen vanuit de technische commissie samen met Meine Jolle Gaastra die vanuit zijn actieve rol binnen de “de vrienden CVVO” aangesloten is.

    Tenslotte, in goed onderling overleg is besloten dat de huidige keeperstrainer Johannes Tjeerd Sinnema en assistent trainer René Engwerda in het nieuwe seizoen niet zullen terugkeren in de A-selectie staf. Van deze beide mannen wordt aan het einde van dit seizoen op gepaste wijze afscheid genomen als A-selectie staflid en we hopen dat beide op een andere manier bij onze vereniging betrokken willen blijven.