• De Technische Commissie Senioren heeft als doel en taak de behartiging van de belangen van de vereniging in het algemeen en in het bijzonder dat van de trainers, leiders en de actieve leden. Belangrijkste doel is het zorg dragen van het spelen van ieder lid en wel zo dat dit op het juiste niveau is.

  Tot de taken van de TC behoren o.a.:

  • het onderhouden van de contacten tussen trainers, leiders, spelers en bestuur;onderhouden van contacten tussen trainers, leiders en TC middels periodieke vergaderingen (zie reglement);
  • samen met de trainers en leiders samenstellen van alle senioren selecties;
  • indelen en begeleiden van nieuwe spelers;
  • toezien op het functioneren van de trainers en leiders;
  • toezien op naleving gedragsregels trainers, leiders en spelers.

  Wijzigingen en indelingen van de selecties kunnen alleen in samenspraak en met toestemming van de TC.

  Tot de bevoegdheden van de TC behoren o.a.:

  • het schorsen van spelers ingeval van wangedrag, strafbare feiten of anderszins laakbare handelingen;
  • opleggen van een schorsing van maximaal 3 wedstrijden naast of bovenop die van de KNVB bij overtreding van vorig punt.

   

  Klik hier om het reglement te lezen..

   

   

  De huidige Technische Commissie Senioren bestaat uit:

  Voorzitter Martin de Vries senioren-tc@cvvo.nl 06-53748091
  Secretaris Piebe Dijkstra senioren-tc@cvvo.nl 06-14779957