• Update fusie VV Lemmer en CVVO

  Het is even stil geweest rondom de voorgenomen fusie, maar achter de schermen zijn er toch een aantal stappen gezet. Die zijn op maandagavond 3 oktober door de fusie begeleidingscommissie aan de verschillende werkgroepen toegelicht. De werkgroepen hebben op hun beurt een update gegeven over hun werkzaamheden. We delen de laatste stand van zaken graag met jou.

  In gesprek met de gemeente

  In september heeft de fusie begeleidingscommissie een gesprek gehad met de verschillende raadsfracties tijdens een bezoek aan sportcomplex De Rien. Daarna heeft de commissie ook een gesprek gehad met de nieuwe wethouders mevrouw Gardeniers (Sport) en de heer Iddekinge (Financiën). Beide gesprekken zijn door de commissie als prettig en constructief ervaren. Verder is er nog een gesprek geweest met een beleidsmedewerker van de gemeente en ICS adviseurs. Dit ging over het onderzoek dat ICS in opdracht van de gemeente uitvoert. ICS is een onderzoeks-adviesbureau en is gespecialiseerd in huisvestingadvies onder andere op het gebied van sport. Het onderzoek van ICS richt zich op de behoefte van de fusieclub qua accommodatie en sportvelden. ICS zal eind december dit jaar een rapport uitbrengen met daarin een aantal varianten (verbouw huidig gebouw, nieuwbouw of verhuizen naar een compleet nieuwe locatie) en het daarbij behorende kostenplaatje.

  Wat wordt de planning?

  In het voorjaar bij de ALV is gecommuniceerd dat het streven is om in seizoen 2023/2024 als een fusieclub te voetballen. Naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente blijkt dat dit niet haalbaar is. De fusie kan niet tot stand komen zonder een forse financiële bijdrage van de gemeente in de financiering van investeringen in velden en (energiezuinige) accommodaties. De gemeenteraad moet hier een besluit over nemen. Dit kan niet eerder dan in november 2023. Dit heeft als gevolg dat – mocht de raad positief besluiten – we in seizoen 2024/2025 als fusieclub kunnen gaan voetballen. Een jaar later dan verwacht, maar dit geeft ons tegelijkertijd wel de tijd om het één en ander nog beter voor te bereiden en uit te werken. Maar nogmaals, een positief besluit van de gemeenteraad zal voorwaardelijk zijn voor het doorgaan van de fusie. Uiteindelijk beslissen de leden van de beide clubs aan de hand van een uitgewerkt fusievoorstel. Dit voorstel kan pas worden voorgelegd aan de ALV’s als duidelijk is wat de gemeente gaat bijdragen. 

  Wat kunnen de beide clubs verder voor elkaar betekenen in de tussentijd?

  In de tussentijd zouden we wel intensiever met elkaar kunnen samenwerken. Dit kan op allerlei gebieden: denk aan voetbaltechnisch, facilitair/inkoop, activiteiten. Hier zullen diverse doelgroepen mee aan de slag gaan. Uitkomsten zullen we voorleggen aan de ledenvergaderingen.

  Voor nu is dit de belangrijkste informatie. Uiteraard houden we je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen!