• Beste leden, leiders, trainers en vrijwilligers van CVVO

  In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij vv CVVO hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

  Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

  Op de laatste ledenvergadering is het besluit genomen dat met ingang van seizoen 2017/2018 een ieder die met minderjarigen binnen vv CVVO te doen heeft, verplicht is om een Verklaring Omtrent Gedrag te hebben. Het gaat dan om leiders, trainers, begeleiders, organisatoren van jeugdtoernooien etc.

  Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee vv CVVO een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als vv CVVO uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

  Om de aanvraag van de VOG te versimpelen gaat vv CVVO de aanvraag deels invullen. Over enkele dagen/weken wordt er naar de betrokkenen een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden. Voor het invullen heb je een DigiD nodig.

  In de eerste periode van het nieuwe seizoen zal vv CVVO controles uitvoeren of een ieder waar deze regeling voor bedoeld is ook daadwerkelijk een VOG heeft of heeft  aangevraagd. Mocht je eind augustus nog geen uitnodigings-mail hebben ontvangen voor het aanvragen van een VOG en ben je van mening dat deze regeling ook voor jou geldt meld je dan per mail aan sportpark@cvvo.nl vermeld daarbij je taak / functie / begeleiding en je volledige officiële naam.
  Voor een ieder die geen VOG wil of kan weerleggen en waarbij vv CVVO van mening is dat deze wel noodzakelijk is geldt dat er vanuit het bestuur van vv CVVO passende sancties kunnen worden opgelegd.

  We hopen op ieders medewerking.

  Met vriendelijke groet,

  Henk Stoeten