• Vrijwilligers indeling 2020-2021

  De eerste trainingen van het voetbalseizoen 2020/2021 zijn alweer van start gegaan; de kantine is weer open; de velden liggen er weer prima bij; de kantine en kleedkamers hebben een grote schoonmaak gehad, etc. Alles ziet er naar uit dat het wederom een sportief en gezellig voetbaljaar gaat worden.

                                

  De eerste voetbalweken tot aan de herfstvakantie is het altijd weer even wennen aan je nieuwe team. Trainingen, nieuwe oefeningen, wedstrijden en napraten in de kantine zorgen er voor dat ieder jaar weer veel plezier uit het voetballen en de activiteiten op het park gehaald wordt.

   

  Kabouters, Jeugd en volwassen spelers, zo ook de trainers, ouders, familieleden, supporters en degene die zich vrijwillig inzetten voor de club maken CVVO tot één groot team. We horen er allemaal bij!

   

  Om dit "team-gevoel" van de club ieder jaar weer tot een succes te maken hebben we elkaar nodig.

  Het vrijwilligersbeleid is daarom aangepast. Ook dat is even wennen en zal ook zo de eerste weken met oefenen, communiceren, enthousiasme en de vele gezellige activiteiten in het verschiet zeker zo rond de herfstvakantie gewend zijn.

   

  Het vrijwilligersbeleid binnen CVVO richt zich de komende jaren op:

  1. Lid zijn en lid worden van CVVO is leuk!
  • ·         Leden hebben dan alle recht om volledig gebruik te maken van het park.
  • Hiervoor krijg je trainingen om je verder te ontwikkelen in het voetballen
  • Worden er wekelijks wedstrijden georganiseerd en gefaciliteerd
  • De wedstijdkleding wordt beschikbaar gesteld   
  • Je mag de douches en de kleedkamers gebruiken
  • Je kunt in de kantine een drankje of hapje halen
  • Lekker op het terras genieten, napraten of andere wedstrijden kijken
  • Je bent altijd welkom op club-feestjes
  • Je fiets en je auto kunnen bij het park geparkeerd worden.

  Maar bovenal plezier maken met elkaar als voetbal liefhebbers

   

  Nieuw is:

  1. Leden hebben de plicht om bij te dragen in de organisatie van de vereniging
  • De kern van het nieuwe vrijwilligersbeleid is: "dat het vervullen van een taak binnen de vereniging verplicht wordt gesteld" voor alle leden. Ben je als lid hiertoe niet of nog niet in staat dan volstaat een afgevaardigde ouder/verzorger, opa/oma, tante/oom, buur of vriend natuurlijk ook; het gaat er om dat we SAMEN de "zorg" dragen voor de club.  

   

  In een uitzonderlijke omstandigheid kan een lid van de club om reden dat het absoluut niet mogelijk is om een vrijwilligers taak op zich te nemen, gebruik maken een afkoop. Met deze bijdrage van 50 euro per seizoen kunnen de werkzaamheden die minimaal nodig zijn om van alle voorzieningen gebruik te kunnen maken toch door gaan.

  Voor het komende seizoen (2017-2018) zijn we gestart met een nieuw software programma genaamd: "Sportlink". Hierin kunnen we de specifieke taken eenvoudig koppelen aan de namen van de personen die zich voor deze taak hebben opgegeven. Zo is het hierin ook mogelijk om trainers, leiders, grens-&scheidsrechters in te voeren zodat iedereen duidelijkheid heeft over zijn taak en er overzicht is in activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van het park en de club te handhaven.

   

  Om te kunnen starten met Sportlink hebben we alle taken die zich binnen CVVO voordoen geclusterd is een 8-tal groepen. Per team worden de spelers gekoppeld aan 1 cluster. We vragen je ZO SPOEDIG MOGELIJK te reageren op deze indeling als je AKKOORD bent met deze indeling. Ook vragen we je te reageren als je voorkeur uitgaat naar;

  • Een taak binnen een ander cluster
  • Je al bent ingedeeld voor een taak.
  • Afkoop

   

   

  Onderstaande toewijzing is van toepassing wanneer er bij de Vrijwilligers Commissie na 10 september nog geen vrijwilligerstaak bekend is van het lid. Indien er zich voor een taak te veel mensen hebben opgegeven zal de commissie de leden (in overleg) elders inplannen.

   

  Voor spelers jonger dan 13 jaar (klein veld) is de aanmelding/invulling van een taak aan de ouder(s)/verzorger(s) gericht. Indien de voorkeur uitgaat naar een ander cluster of wordt er al een vrijwilligers taak verricht, dan graag voor 10 september reageren per mail naar vrijwilligers@cvvo.nl.

   

   

  Met sportieve groet,

  De vrijwilligerscommissie

   

  Bijlage : Toelichting Cluster Indeling

  TOELICHTING CLUSTER-INDELING

   

  Per cluster zal er binnenkort een informatie avond worden georganiseerd om de verschillende taken te prioriteren en te verdelen onder elkaar. Globaal zijn de taken ter ondersteuning van het aandachtgebied per cluster als volgt;

   

   

  Sportzaken

  Om je in voetbal te kunnen ontwikkelen zijn elk seizoen voldoende trainers en leiders nodig maar ook voor elke thuiswedstrijd een grens- en/of scheidsrechter. Binnen sportzaken richten de taken zich echter ook op de organisatie en coördinatie van alles rondom het kunnen trainen en spelen van wedstrijden. Op korte termijn zijn we nog op zoek naar enkele leiders en trainers alsook versterking in het wedstrijd secretariaat.

   

  Sportpark

  Zonder sportpark geen voetbal. Momenteel rusten de werkzaamheden hiervoor op een klein kernteam en deze willen we graag uitbreiden. Wanneer er 3 tot 4 keer per jaar het park wordt aangepakt houden we het schoon en netjes. Hiervoor zijn we naast het bijhouden van de groenvoorziening, zijn we voor dit team ook op zoek naar vrijwilligers die klein onderhoud en schilder werkzaamheden kunnen verrichten

   

  Kantine

  Veelal op zaterdag maar ook door de week zijn er wedstrijden waarbij de kantine een belangrijke rol vervuld. In de bediening hebben we veel ouders nodig zodat de inzet (per ouder) beperkt kan blijven.  Maar ook voor de keuken en een grote schoonmaak per half jaar vraagt handjes. Daarnaast zijn we hard op zoek naar iemand met gevoel voor de inkoop.

   

  Toernooien

  Bij een bloeiende vereniging horen toernooien. Alom bekend is het Douwe Boomsma toernooi en ons jaarlijkse slot toernooi. Maar hierin zouden we graag meer willen doen en dit vraagt vele handen die over een korte periode enige inspanning willen leveren in de voorbereiding en op de uiteindelijke dag van het toernooi. Toernooien verhogen daarnaast de leefbaarheid en saamhorigheid van CVVO.

   

  Activiteiten

  Naast het sporten moet er ook tijd zijn voor "fun". Per seizoen worden er diverse activiteiten georganiseerd die de beleving en betrokkenheid verhogen van al onze spelers, sponsoren, ouders, vrijwilligers, donateurs etc. Je kunt hierbij denken aan de organisatie van de Avond4daagse, , Snert- en Patatloop, Thema feesten, Nieuwjaarsreceptie, Jaarfeest, Sponsoracties, etc. De inspanningen hiervoor zijn vaak beperkt met een duidelijke begin en einddatum. Urgent is de invulling van de coördinator die de afstemming van al deze initiatieven bewaakt. 

   

  Sponsering

  Naast de kantine is sponsering de grootste inkomstenbron voor onze vereniging. Enig (commercieel) gevoel voor relatiebeheer is hierbij van belang, maar ook het optimaliseren van de betrokkenheid van onze sponsoren, donateurs en de club van 100. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar het ondersteunen en stimuleren van "slimme acties" waarin voldoende groei potentie zit, waaronder narrow casting.  

   

  Communicatie

  In deze digitale tijd willen we graag meegaan als CVVO. Ter ondersteuning hiervan is gekozen voor Sportlink waarmee we met behulp van de club-app en voetbal.nl o.a. het laatste nieuws online met elkaar kunnen delen. Echter vraagt de "traditionele" communicatie ook nog aandacht en inzet van vrijwilligers. Te denken valt hierbij aan de nieuwsbrief, wedstrijdverslagen en foto c.q. film materiaal.

   

  Vrijwilligers

  Naast een nauwkeurige registratie van taken in Sportlink is het "ons kent ons" een belangrijk aspect. De mens staat hierin centraal en elke vrijwilliger vraagt (persoonlijke) aandacht, hoe groot of klein de bijdrage ook is voor onze vereniging.