• Vertrouwenspersoon

  In de ledenvergadering van 18 mei 2017 is besloten om voor alle leiders en trainers die te maken hebben met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen.

  Dit gebeurt via het ministerie van Justitie en de NOC/NSF.

  Eén van de voorwaarden is dat er binnen de vereniging minimaal 1 vertrouwenscontactpersoon is waar leden zich kunnen melden mocht er iets op zedelijk gebied aan de hand is.

  Binnen vv CVVO hebben wij ook een vertrouwenscontactpersoon, te weten:

  Hans Arentsen
  Tel. Nr. 0514-561570

   

  Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden, sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur met een klacht of een vraag met betrekking tot (seksueel)overschrijdend gedrag.
  Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen eventueel door naar geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

  Het is niet de bedoeling om aan de vertrouwensperoon sport-technische vragen/klachten voor te leggen.

  Zij zullen in vertrouwen jouw vraag/klacht aanhoren en samen met jou een oplossing zoeken of jou eventueel doorverwijzen naar ‘hogere’ instanties en geschikte hulp.