• Vrijwilligersommissie  Berend Plat en Janny Lemstra E-mail: vrijwilligers@cvvo.nl   CVVO is met ruim 600 leden een grote (amateur) voetbalvereniging in Noord Nederland. Een organisatie die gepaard gaat met steeds meer werkzaamheden, taken en functies. Zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet bestaan. Daarom willen (en moeten) wij een beroep doen op alle ouders van spelende kabouterleden t/m de JO-15 & MO-15 (C-teams) en daarnaast ook onze spelende Junioren en Senioren. Alleen met een gezamenlijke inzet kunnen we het “Voetbal bedrijf” draaiende houden. Vorig jaar heeft er een eerste inventarisatie plaats gevonden en aan deze oproep hebben vele leden en ouders gehoor gegeven. Inmiddels is er een Vrijwilligers Commissie (VW) gevormd en hebben we een organisatie opgezet van waaruit het overzicht van vacatures inzichtelijk is gemaakt. Voor een evenwichtige verdeling zijn de vrijwilligers taken ingedeeld in;

  1. Sportzaken
  2. Facilitaire Dienst
  3. Club van Verdienste

  Ad A : Sportzaken Binnen de sportzaken vallen alle activiteiten die zich richten op onze spelende leden. Hierbij moet je denken aan de vrijwilligers die zich inzetten als,

  • Trainers
  • Leiders
  • Scheidsrechters
  • Grensrechters
  • Wedstrijd secretariaat

  Deze activiteiten zijn bestuurlijk globaal ingedeeld naar:

  • Klein veld (Kabouters, F- en E-jeugd)
  • Groot veld – Pupillen en Junioren
  • Grootveld – Senioren

  Voor de “sportzaken” zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die mee willen draaien om de fijne kneepjes van het vak te leren. Maar ook ontkomen we er niet aan voor de groep van scheidsrechters en grensrechters op korte termijn nieuwe vrijwilligers te werven. Ad B. Facilitaire Dienst Onder de facilitaire dienst vallen de volgende activiteiten:

  • Bardienst
  • Keukendienst
  • Schoonmaak kantine
  • Inkoop

  Dit team wordt momenteel met veel enthousiasme ingevuld, maar heeft veel te weinig vrijwilligers. Hierdoor moeten we te vaak een beroep doen op dezelfde ouders wat ten koste gaat van plezier. Daarom willen we hiervoor alle ouders van het Klein veld uitnodigen. Speciaal voor deze groep wordt er op 21 januari 2017 (’s morgens) een bijeenkomst gepland, waarbij naast kennismaking. we ook de werkzaamheden inhoudelijk willen gaan toelichten. Het kan zijn dat je al een bepaalde taak als vrijwilliger invult maar het geen probleem vindt om (beperkt) mee te draaien bij de facilitaire dienst. Ad C : Team van Verdienste Voor alle overige spelende leden en ouders van het Grootveld zijn de werkzaamheden benoemd die veelal niet direct zichtbaar zijn maar wel essentieel zijn. Hierbij moet je denken aan ondersteuning bij:

  • Toernooien
  • Sportpark Beheer
  • Sponsor activiteiten
  • Communicatie / Crossmedia
  • Sport & Vereniging Activiteiten

  De vrijwilligerscommissie. email:  vrijwilligers@cvvo.nl