• De gemeenteraad heeft op woensdag 5 juli jl. de kadernota 2017 goedgekeurd, één van de onderwerpen die hierin opgenomen was is het aanleggen van een kunstgrasveld op sportpark De Rien.

    Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor C.V.V.O. en onze leden ! Het kunstgrasveld wordt in de zomer van 2018 aangelegd. Waar het komt te liggen is nog niet bekend.